Kurs na przewóz rzeczy w Pile

450 zł

Opis

Zapraszamy wszystkich kierowców wykonujących transport drogowy do udziału w SZKOLENIU OKRESOWYM. Szkolenie okresowe to nowa nazwa dotychczasowych szkoleń w zakresie przewozu rzeczy lub osób. Szkolenie to należy odnawiać co 5 lat.

Koszt kursu: 450 PLN lub 400 PLN przy równoległym zapisaniu się na kurs ADR.

Szkolenie okresowe realizowane jest w formie e-learningu (przy komputerze). Kursant realizuje szkolenie w indywidualnym, dobranym pod siebie tempie, wykorzystując nowoczesne materiały audiowizualne.

Zalety szkolenia w formie e-learningu:
– możliwość szkolenia pojedynczych osób,
– przystępny, czytelny i łatwy do przyswojenia przekaz wiedzy,
– pozwala dostosować godziny zajęć do kursanta,
– możliwość powtarzania materiału dydaktycznego.

Wymagania wobec uczestników:
– kursant musi przebywać w Polsce min. 185 dni w roku,
– musi wykonywać przewozy na rzecz polskiego przedsiębiorstwa,
– brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do pracy jako kierowca,
– prawo jazdy kat. C, uzyskane przed 10 września 2009 r. lub kat. D przed 10 września 2008 r. lub posiadanie świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Kto powinien wykonać szkolenie okresowe?

Każda osoba, która chce podjąć bądź kontynuować prace jako kierowca zawodowy zobowiązana jest co 5 lat do odbycia szkolenia okresowego, w celu uzyskania wpisu do prawa jazdy na podstawie badań lekarskich oraz psychologicznych i wyżej wspomnianego szkolenia okresowego, którego termin zależny jest od daty uzyskania prawa jazdy kategorii C, C+E, D lub D+E.

Do 10 września 2008 r. kierowcy wykonujący przewozy na potrzeby własne zwolnieni byli z obowiązku szkolenia. Obecnie takie osoby również muszą uczestniczyć w szkoleniach okresowych.

Zakończenie szkolenia:

Po zakończeniu szkolenia okresowego nie ma typowego egzaminu (jak np. w przypadku kwalifikacji wstępnej). Kursant po zapoznaniu się z materiałem kursu określonym w programie otrzymuje wystawione mu przez ośrodek świadectwo kwalifikacji zawodowej. Fakt odbycia szkolenia potwierdzany jest również poprzez wpis do dokumentu prawa jazdy tzw. kodu „95” przy odpowiedniej kategorii prawa jazdy.

Jednocześnie po wydaniu klientowi świadectwa kwalifikacji zawodowej nasz ośrodek wysyła informację o tym fakcie do systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Udostępnij:

Skontaktuj się z autorem ogłoszenia

zdz.pila.pl

December 14, 2018 13:14
Telefon kontaktowy: 723 405 247
Przy kontakcie zaznacz, że pozyskałeś go ze strony wpile.eu
Możesz też wysłać tradycyjną wiadomość e-mail:

POUCZENIE:

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267.

Rozwiń ciąg dalszy

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie powyższej zgody mogą być wykorzystywane w celu:
1) świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
2) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
2) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
3) marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przysługuje Ci prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3) do usunięcia danych;
4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) do przenoszenia danych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, brakiem możliwości realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zgłoś naruszenie lub problem z tą ofertą

Ogłoszenie archiwalne

Ta oferta jest już nieaktualna a możliwość kontaktu z autorem ogłoszenia jest niedostępna.

Jesteś autorem tego ogłoszenia?

Promuj ogłoszenie Edytuj

Podobne ogłoszenia

Loading...